LICHAAM EN GEEST ZIJN ÉÉN!!!

Uitgelicht

TOCH?

Zo’n 40 à 50 jaar geleden was deze uitspraak voor velen nog onbegrijpelijk en vooral ook “zweverig” voor mensen die zichzelf als rationeel beschouwden. Inmiddels is het een opvatting die mainstream is geworden, in ieder geval kijkt niemand er meer van op.

De praktijk blijkt vaak weerbarstig. Maar al te vaak wordt met het hoofd bedacht wat het lichaam moet doen en vooral waar dat lichaam aan moet vóldoen.

Vergeten wordt waar te nemen wat er met het lichaam gebeurt, welke signalen het uitzendt en als het wèl wordt waargenomen, proberen we het zo snel mogelijk te negeren. We zijn tenslotte druk met de opdrachten die het leven ons voorschotelt.

Voor veel mensen is dit herkenbaar.

Impliciete doelen – vaak in samenhang met onbewuste oordelen – regeren een groot deel van het gedrag. Alle kennis, talenten en vaardigheden worden ingezet om die doelen te realiseren.

En gaandeweg gebeurt het velen van ons dat de beschikbare energie totaal wordt opgebruikt terwijl de – bewust of onbewust – gestelde doelen steeds verder uit het zicht raken.

Bijkomen en opladen lukt niet meer.

De ervaring leert inmiddels dat focussen op het anders inzetten van kennis, talenten en vaardigheden niet helpt.  Kans is groot dat als we geleefd worden door de gestelde doelen en het in het leven spannend wordt, we niet meer de rust en energie hebben om vast te stellen wat in de gegeven situatie de beste benadering is. De neiging is om “blind” onze best werkende strategieën in te zetten. En zó houden we een eigenlijk ongewenste gang van zaken véél te lang in stand.

Totdat het niet meer gaat…


VOORSTEL
: JE BEWUST WORDEN VAN

  • je talenten en vaardigheden
  • je – bewust of onbewust – gestelde doelen
  • de rol van lichaam en geest

MAAR VOORAL:
Zet je kennis  – je talenten – je vaardigheden – je lichaam in om de beste versie van jezelf te worden

DAT is het beste uitgangspunt om een leven van mogelijkheden te leiden

Als Personal Guide kan ik je daarin begeleiden

STRESS

Stress is niet alleen –druk druk druk – van voren niet meer weten dat je van achteren leeft – stoom uit je oren, het is ook – jarenlang functioneren op de toppen van je tenen – leven met de overtuiging dat je niet voldoet – jaar in jaar uit zwijgen over groot verdriet en ook – langdurig te weinig middelen van bestaan – systematisch te veel eten – te weinig slapen –zijn stress veroorzakers.

Op zich allemaal herkenbaar. De moeilijkheid ligt in het feit dat de mate waarin stress een rol speelt bij het functioneren – en op termijn in toenemende mate bij disfunctioneren – voor elk individu anders is.

Het stressniveau waar de een net een beetje lekker bij gedijt is voor de ander een situatie waarin de totale ineenstorting dreigt.

Stressverschijnselen zoals hartkloppingen, zweterige handen, cortisolgehalte in het speeksel, zijn meetbaar. Het verband met hoe gestrest iemand zich daadwerkelijk voelt of hoe het stressniveau door een ander wordt beoordeeld is echter onduidelijk.

Een plan maken om stress tegen te gaan is dus nog niet zo gemakkelijk als het op het eerste gezicht lijkt, want waar ga je precies aan werken?

Toch kunnen we er inmiddels niet meer omheen dat langdurige stress allerlei kwalijke gevolgen heeft voor zowel het psychisch als het fysieke functioneren.

Kennis van hoe stress zich in het lichaam manifesteert en van de desastreuze gevolgen van langdurige stress voor de algehele gezondheid motiveert om te zoeken naar een leefwijze die de negatieve effecten van stress minimaliseert.

BEREESJIET

Wereldwijd wordt binnen het Jodendom wekelijks een gedeelte van de Thora, de vijf boeken van Mozes, gelezen. Zo’n gedeelte wordt Parasja genoemd. De huidige lees-cyclus volgt de indeling zoals die door Maimonides (Post-Talmoedisch geleerde 1135-1204 CE) werd gemaakt. In totaal zijn er 54 parasjot (meervoud van parasja) die in de loop van één jaar worden gelezen. Het Joodse jaar heeft 50 tot 54 weken (lunarsolar kalender), er worden dus in bepaalde jaren parasjot samengevoegd.

Lees verder

INTRO KABBALA

Kabbala is immens populair, bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord   >>

“Doet Madonna daar niet iets in?” “Daar kan je toch rijk mee worden?” “Iets met Jodendom?”  “Iets met magie?” “Numerologie?”

Schier eindeloos is de informatiestroom over Kabbala en in dit tijdperk is er op internet genoeg over Kabbala te vinden om een mensenleven op te studeren.

Maar waar gaat het over?

Over alles eigenlijk.

Over de Schepping – inclusief de zichtbare en de onzichtbare wereld.
Over de structuur en de wetten van de Schepping
En over de Schepper natuurlijk – de Onnoembare zonder einde of begin.
Over kennis waarmee je de Schepping kunt doorgronden
Over kennis die antwoord geeft op alle HOE WAT WAAR WAAROM vragen

Hoe krijg je toegang tot deze kennis?

Helaas…er is maar één manier: via een leraar  – direct – van mond tot oor.

Hoe vind je een leraar?  >>>  ZOEKEN!!!

Daarbij bepaalt de kwaliteit van jouw zoektocht, de kwaliteit van de leraar – in deze volgorde, niet andersom. Zoals in vrijwel alle esoterische tradities wordt verkondigd:

De leraar dient zich aan als de leerling er klaar voor is.

Nou, daar zit je dan. En nu?

Wat in ieder geval wél duidelijk is:
Kabbala is de mystieke laag – de ziel – van de Thora
Kabbala wordt van oudsher bewaard en overgeleverd binnen de Joodse traditie

Laten we beginnen bij het begin :

BEREESJIET – in den beginne – het eerste boek van de Thora

KABBALA

Ontvangen – dat wat ontvangen is – is de letterlijke betekenis van het woord Kabbala.

Kabbala is populair, dat is duidelijk, ga zoeken op het internet en je bent wel even zoet.

Wat is het? Wat wordt er ontvangen? Wie geeft?

Gaat het over wat in het verre verleden is ontvangen?
Of ook over ontvangen in het heden? Hier en Nu?
Lees verder

Rabbijn Juda Groenteman over de ware leer van de Kabbala

Interview: “Rabbijn Juda Groenteman over de ware leer van de Kabbala” – Feliz Magazine

“Kabbala is de wetenschap van God”

“De hype rond kabbala gaat helemaal voorbij aan de essentie: de vervolmaking van de schepping en het dichter bij God komen.”

>> Download het complete artikel: